,

Veranderingen in 2016

Wat zijn belangrijke veranderingen in 2016 op het gebied van regelgeving en wetten? Blijf op de hoogte!  Lees onze samenvatting van de belangrijkste punten uit de media.

KOOPKRACHT:
Volgens het Nibud gaat vrijwel iedereen er in 2016 op vooruit. Zij noemen 2016 een gunstig jaar voor de portemonnee! Omdat in 2016 de belastingen worden verlaagd, gaat vrijwel iedereen erop vooruit. Deze verlaging is vooral gericht op werkenden met een laag en middeninkomen.

Het Nibud ziet koopkrachtdalingen tot -3,5% en koopkrachtstijgingen tot 4,8%. Omgerekend naar euro’s betekent dit dat er consumenten zijn die maandelijks honderd tot honderdvijftig euro meer te besteden hebben. Maar ook, vooral onder uitkeringsgerechtigden, huishoudens die maandelijks tientallen euro’s minder te besteden hebben.Voor werkenden stijgt de koopkracht meer dan voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden.

Vooral onder stellen met kinderen, waarbij beide partners werken, ziet het Nibud flinke koopkrachtstijgingen. Zij gaan er al snel 3 tot 4% (50 tot 100 euro per maand) op vooruit. Ze profiteren onder andere een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en kindgebonden budget. Ouders met kinderen in de kinderopvang zullen merken dat ze meer kinderopvangtoeslag krijgen. Ze krijgen 5% meer van de rekening vergoed. Dit betekent dat als ze maandelijks 500 euro betalen aan de kinderopvang, ze in 2016 maandelijks 25 euro meer vergoed krijgen.

Voor mensen in de bijstand blijft het ook in 2016 financieel zwaar. Weliswaar gaan ze er niet op achteruit, maar erop vooruit gaan ze ook niet. En dat is waar deze groep na zoveel jaren van inleveren wel behoefte aan heeft. De koopkracht blijft voor deze groep nagenoeg gelijk, wat betekent dat uitkeringsgerechtigden ook volgend jaar op de kleintjes moeten blijven letten.

Gepensioneerden profiteren minder dan werkenden van de belastingverlaging. Dit komt onder andere omdat de aanvullende pensioenen niet stijgen. Hierdoor gaan ze er niet zo sterk op vooruit als werkenden. Het Nibud ziet dat gepensioneerden met een hoger aanvullend pensioen van rond de 2000 euro per maand en hoger, erop achteruit gaan. Hun aanvullend pensioen wordt niet geïndexeerd en ze moeten meer betalen aan de inkomensafhankelijke zorgpremie.

Ouderen met een lager inkomen en veel spaargeld hebben last van het verdwijnen van de ouderentoeslag in box 3. Hierdoor betalen ouderen met meer dan 20.000 euro spaargeld per persoon meer belasting over hun spaargeld. Ook kunnen ze daardoor het recht op toeslagen verliezen. Veel gepensioneerden profiteren van een verhoging van de ouderenkorting met145 euro per jaar. Maar vervroegd gepensioneerden profiteren daar niet van. En bij deze groep ziet het Nibud dan ook flinke koopkrachtdalingen, tot -3,5%.

De groep die met de afschaffing ouderentoeslag te maken krijgt betreft een ieder die in 2016 een AOW-uitkering heeft of zal krijgen; een persoonlijk inkomen heeft dat lager is dan € 20.075,- (op jaarbasis); een vermogen heeft dat hoger is dan € 21.330,-. (dit is de algemene vrijstelling voor vermogen, als er een partner is dan is het bedrag € 42.660,-.)

WERK:
De maximale duur van de WW wordt ingekort tot 24 maanden. De maximale duur is nu nog 38 maanden.

Vanaf januari 2016 geldt voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer een opzegtermijn van een maand.

De verplichting voor werkgevers om in te gaan op een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken uren vervalt.

Vanaf januari 2016 worden ook werkgevers in de publieke sector verplicht om AOW-gerechtigden als eerste te ontslaan bij een reorganisatie. Deze regel geldt al voor de private sector.

Werknemers kunnen hun werkgever verzoeken om hun werkrooster aan te passen. De werkgever kan dit alleen weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Werknemers mogen hun werkgever verzoeken om hun arbeidsplaats te wijzigen (bijvoorbeeld enkele dagen thuis werken). Als de werkgever dit verzoek wil weigeren dient hij daarover overleg te plegen met de werknemer.

Werknemers kunnen een verzoek indienen om de contractuele arbeidsduur aan te passen (alleen te weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang).

Mensen in de bijstand moeten actief werken aan hun taalvaardigheid. Doen ze dat niet, dan kan dat leiden tot minder uitkering.

Pensioenfondsen mogen hun krachten bundelen in de vorm van een algemeen pensioenfonds.

WERK EN INKOMEN:
Vanaf 1 januari 2016 gelden er gewijzigde en nieuwe regels rond inkomen en werk. Zo worden heffingskortingen, belastingtarieven en uitkeringen aangepast. Verder komt er een pensioenregeling voor zzp’ers in de bijstand. Een aantal veranderingen zijn:

De tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden vervalt met ingang van 1 januari 2016. Kreeg je deze heffingskorting in 2015? Dan betaal je in 2016 maximaal € 61 meer belasting.

In 2016 kun je vanaf een leeftijd van 62 jaar in aanmerking komen voor de werkbonus. In 2015 was dit vanaf 61 jaar.

De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt verder afgebouwd. Bent u geboren na 31 december 1962? En ontvangt u de algemene heffingskorting? Dan krijgt u in 2016 maximaal € 1.041 uitbetaald.
Bij een inkomen van € 19.922 of lager wordt het bedrag van de algemene heffingskorting in 2016 hoger dan in 2015. Bij een inkomen hoger dan € 19.922 wordt de heffingskorting steeds lager. Bij een inkomen vanaf € 66.419 is de heffingskorting € 0.

De maximale arbeidskorting is in 2016 hoger, namelijk € 3.031. Vanaf een inkomen van € 34.015 wordt de arbeidskorting steeds lager. Bij een inkomen vanaf € 111.590 is deze € 0.

Het tarief in de 2e en 3e schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt per 1 januari 2016 40,4%.

AUTO:
Gebruik je de auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer per jaar privé? Dan heb je hiervoor een bijtelling van 25 procent van de waarde van de auto (catalogusprijs). Afhankelijk van de CO2-uitstoot kunnen autobezitters in aanmerking komen voor een milieugerelateerde korting op de bijtelling.

Een eigenaar van een hybride auto of een auto met een lage CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gram per kilometer betaalt vanaf 1 januari 2016 de helft van het normale tarief van de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting). Bij een elektrische auto vervalt de motorrijtuigenbelasting helemaal.

Tot en met 30 juni 2016 kun je je wegenbelasting nog voor een jaar vooruit betalen. Vanaf 1 juli 2016 kan alleen nog per kwartaal vooruit worden betaald, of maandelijks via automatische incasso.

WONEN:
Eigen woning.
Koop je samen een woning? Houd er dan rekening mee dat de rekenmethodiek voor tweeverdieners wordt aangepast volgend jaar. Dit jaar mag de helft van het laagste inkomen meegenomen worden om het maximale leenbedrag te berekenen. Hiernaast gaan de woonquotes in 2016 naar beneden. Dit samen heeft tot gevolg dat tweeverdieners in de meeste gevallen minder kunnen lenen.

Het maximale leenbedrag daalt. Dit wil zeggen dat een nieuwe hypotheek maximaal 102 procent van de marktwaarde van de woning bedraagt. Voor 2015 stond dit nog op 103 procent. Dit betekent dat je dit jaar naast de koopsom van de woning nog maar 2 procent extra kunt lenen voor de financiering van bijkomende kosten, zoals notaris- en makelaarskosten.

Huurwoning.
De inkomensgrens voor de toewijzing van een sociale huurwoning bedraagt 35.739 euro. De maximale huurgrens (liberalisatiegrens) blijft 710,68 euro. De grens wordt per 1 januari voor drie jaar bevroren.

KINDEREN:
Geen echt grote veranderingen op gebied van kind-regelingen dit keer, toch maar even een paar items noemen:

Veel gescheiden ouders ontvangen kindgebonden budget en samen met de alleenstaande ouderkop (deze is in de plaats gekomen van de alleenstaande ouderkorting per 1 januari 2015) zijn het vaak interessante bedragen, zeker bij co-ouderschap. De veranderingen t.o.v. 2015 lijken erg mee te vallen, maar check vooral wat je bedrag zal zijn in 2016 via www.toeslagen.nl. Let op dat de bedragen pas in de loop van december 2016 definitief worden, na goedkeuring door de Tweede Kamer.

De voorwaarden voor de zorgtoeslag zijn niet veranderd, de bedragen wel iets verhoogd, met circa € 8 per persoon per maand.

Sinds 2012 zijn de kwartaalbedragen voor kinderbijslagen ongewijzigd en ook in 2016 blijven deze gelden. Let op: of je nu een door de rechter vastgestelde alimentatie hebt of dat samen heeft bepaald, in beide gevallen moet je zelf zorgen dat de bedragen per 1-1-2016 worden aangepast.

ZORG:
In 2016 wordt de zorgverzekering weer duurder. Het eigen risico stijgt van 375 euro naar 385 euro. De maximale zorgtoeslag gaat omhoog: voor alleenstaanden met 58 euro tot 992 euro, voor partners met 114 euro naar 1905 euro.

De behandelingen vanuit de basisverzekering blijven hetzelfde en worden zelfs uitgebreid met enkele specifieke behandelingen, zoals prenatale chirurgie en een medicijn tegen de auto-immuunziekte SLE. Daarnaast wordt vergoeding voor de sportarts toegevoegd aan de basisverzekering.

De ouderbijdrage in de jeugdhulp vervalt.

Wijzigingen AOW:
Vanaf 1 januari 2016 is de AOW leeftijd 65 jaar + 6 maanden (was 65 jaar + 3 maanden in 2015). De hogere AOW-leeftijd kan gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de ouderenkorting. Lees meer over de ingangsdatum van de AOW-uitkering.

AOW-ers die werken, krijgen bij ziekte 13 weken lang hun loon doorbetaald. Dat was 2 jaar.

Wie door de hogere AOW-leeftijd tijdelijk niet genoeg inkomen heeft, kan een overbruggingsuitkering krijgen. De regeling geldt vanaf 1 januari 2016 ook voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 een bepaalde arbeidsongeschiktheids- of pensioenuitkering heeft gehad.

JUSTITIE:
Als je een schadevergoeding hebt toegewezen gekregen van de rechter, kun je voortaan een voorschot van de overheid krijgen. Zo zijn slachtoffers minder afhankelijk van de dader. Er is een maximum van 5000 euro, maar niet voor slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven.

Alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken, moeten een inbreuk op de beveiliging of datalekken voortaan melden. Ze moeten dat doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) en soms ook bij de gedupeerden.

Binnenlandse zaken:
Voor iedereen staat een Berichtenbox klaar. Mensen kunnen deze digitale postbus van de overheid activeren op mijn.overheid.nl. Veel overheidsinstanties versturen al digitale post, zoals de Belastingdienst. Klik op Berichtenbox als je meer wilt weten.

Nieuwe topfunctionarissen in de zorg, de woonsector en het wetenschappelijk onderwijs mogen niet meer dan een minister verdienen: maximaal 179.000 euro bruto per jaar. Dat is 50.000 euro minder dan nu nog mogelijk is. Deze grens gold het afgelopen jaar al voor de andere (semi-) publieke sectoren.

Volwassenen betalen 2,67 euro minder voor een paspoort of identiteitskaart. Gemeenten mogen hier respectievelijk maximaal 64,44 euro en 50,40 euro voor vragen.

Tot zover een greep uit de nieuwe of gewijzigde regels en wetten anno 2016. Voor meer informatie bezoek je onze pagina Wegwijzers!