Stappen bij schulden

De eerste stap: breng je financiële situatie in kaart. Probeer antwoord te geven op de vraag: hoe erg is het? Maak een overzicht van je inkomsten, vaste lasten en schulden. Kijk vooruit: welke (extra) inkomsten verwacht je de komende maanden en met welke uitgaven moet je rekening houden? Door alle inkomsten en uitgaven in kaart te brengen en te vergelijken, krijg je overzicht.

De tweede stap: probeer je inkomen te verhogen. Als uit het overzicht blijkt dat je per maand meer geld uitgeeft dan je ontvangt is het verstandig om eerst te kijken of je je inkomen kunt vergroten. Kijk bijvoorbeeld of je meer kunt gaan werken. Dat levert direct extra geld op.

De derde stap: probeer te bezuinigen en vraag je af welke uitgaven niet nodig zijn en welke uitgaven je kunt verlagen.

Voor het oplossen van financiële problemen en het voorkomen van nog grotere problemen is het belangrijk dat je het roer in handen neemt én op tijd om hulp vraagt, voordat de problemen nog groter worden. Je hoeft het niet alleen te doen! Let wél goed op onder welke voorwaarden men de hulp aanbiedt.

Als er schulden zijn maak dan een plan om de situatie onder controle te krijgen met de schuldeiser(s). Kijk wat je maandelijks kunt aflossen en welke regeling mogelijk is met de schuldeiser(s).

Stap zelf op de schuldeiser(s) af en leg je situatie uit. Laat zien wat je doet om de geldproblemen op te lossen en vraag om medewerking. Dat kan bijvoorbeeld door nieuwe afspraken te maken over een lagere maandelijkse aflossing.

Zorg in elke situatie dat je op de hoogte bent over de zaken die belangrijk voor jou zijn, roep de hulp in van anderen als dat nodig is, blijf betrokken en blijf altijd zélf aan het roer staan. Zorg dat je op het juiste spoor blijft.

Hoe gaat het dan verder? Gaan alle schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel en voldoe je gedurende de overeengekomen periode aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt na uitbetaling van het afgesproken deel aan de schuldeisers het restant van je schulden kwijtgescholden.

Als het niet is gelukt om zelf of samen met een schuldhulpverlener tot een oplossing te komen en/of willen de schuldeisers niet meewerken dan kun je de rechter vragen om een oplossing: dit is het wettelijke traject (de WSNP).

Het wettelijke traject is ingrijpender dan het minnelijke traject. De rechtbank beslist of je tot de wettelijke schuldregeling wordt toegelaten. De wettelijke schuldsanering duurt meestal ongeveer 3 jaar. Lees hier meer over deze regeling.