, ,

 Vrij leven

Zorg voor inzicht.

Je overtuiging over geld is vaak gekoppeld aan sterke emoties en (onbewuste) overtuigingen die je hebt over geld. Veel mensen weten niet dat zij in de problemen komen door hun (onbewuste) negatieve relatie met geld.

Sta even stil bij alles wat je uitgeeft, bedenk waarom je het doet (emotie) en kijk of het écht nodig is. 

Zorg voor overzicht.

Als je niet weet hoeveel geld er binnenkomt en wat je vaste lasten zijn, dan weet je ook niet wat je besteedbare budget is. Maak een budgetplan.

Vraag (tijdig) om hulp.

Voor veel mensen is het leven ingewikkeld. Er ontstaan schulden omdat er verdriet, pijn of rouw is. Voor sommigen zijn formulieren en handelingen verrichten zoals zoals belastingaangifte doen, toeslag aanvragen, bellen met schuldeisers enz. te moeilijk en dan blijft het liggen.

Vraag op tijd om hulp maar wees ook bereid er zélf aan (mee) te werken.

Zorg voor actie.

Op sommige post moet je reageren. Belastingaangifte moet gedaan worden als de belastingdienst daarom vraagt. Rekeningen moeten op tijd betaald worden. Houd je administratie wekelijks bij.

Kijk voor tips bij de Wegwijzers onder het kopje: ‘grip op geldgedrag’.

Zorg voor een positief gevoel!

Het bezit van geld of gebrek aan geld bepalen niet wie jij bent. Oók als er problemen zijn hoef jij niet je hoofd te laten hangen. Het gaat er niet om hoeveel geld je hebt, maar wat jij doet met het geld dat jij hébt.

Wat is jouw situatie?

  • Ik heb mijn financiën op orde en wil een buffer en/of plannen voor de toekomst
  • Ik zit krap en ga budgetteren en bezuinigen om meer ruimte te krijgen
  • Ik zoek (beter betaald) werk en/of ik ga meer uren werken om meer ruimte te krijgen
  • Ik heb schulden en ga die zelfstandig regelen
  • Ik regel met de hulp van een deskundige mijn schulden

Ga daar mee aan de slag en breng (nog meer) balans in je relatie met geld. Wil je financiële rust? Voorspoed? Geen zorgen meer over geld?

Geef geld in jouw leven aandacht en zorg, laat geld niet een dagelijkse reden tot zorg voor jou zijn. Daar begint je beste leven. Train jezelf en blijf werken aan je goede relatie met geld!

Het is een belangrijk onderdeel van je beste leven!