Mentor disclaimer

Wij hebben de informatie, tips en adviezen in ons mentorprogramma zo goed mogelijk samengesteld en getest. Het mentortraject is met nadruk geen vervanging voor een bezoek aan een arts, therapeut of een andere vorm van medische of psychische zorg. Ook is het niet bedoeld om juridische, financiële, zakelijke en/of professionele adviezen (weer) te geven.

Wij raden deelnemers van ons mentortraject met nadruk aan professionele hulp te zoeken indien een medische, juridische, financiële of anderzins zakelijke/persoonlijke situatie dringend is. Dit is niet ter beoordeling of verantwoording van de mentoren.

Wij als mentoren noch de eventueel aan onze naam gerelateerde bedrijven zijn daarom niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die uit het aanwenden van de informatie en adviezen van het mentortraject voortkomen.

Mentoren: Anita Bruin  &  Hilma Bosma