,

Eigen kracht

Er is een bron van geluk en vrede die altijd beschikbaar is en altijd vernieuwd kan worden. Het is een enorm schitterend potentieel dat zich reeds in onszelf bevindt. Dat is onze eigen kracht.

Eigen kracht is wat wij voelen op elk moment dat we uit het lawaai van onze eigen gedachten en de druk(te) van onze omgeving stappen. Het biedt ons een rustig middelpunt terwijl wij midden in het leven van alledag staan. Hier zijn wij dicht bij onze kern, bij wie wij echt zijn.

Eigen kracht vervult ons met moed, enthousiasme en vertrouwen over het leven dat altijd verandert en altijd in beweging is. Het is een levenskracht die wonderen kan verrichten, een creatieve geest die antwoord kan geven op onze diepste vragen, en oplossingen heeft voor onze grootste problemen.

We weten niet dat wij moeiteloos en op elk gewenst moment over deze pure kracht kunnen beschikken. Onze focus is voornamelijk gericht op overleven en controle houden, en door tijdgebrek of angst maken wij geen contact met onze eigen kracht.

Als we voor het eerst horen over ‘eigen kracht’ vinden we dit te vaag, te onwerkelijk klinken. Hoe kun je immers vertrouwen op zoiets als een innerlijke energie? En daarom sluiten wij onszelf er voor af en zijn wij ons niet bewust van deze unieke innerlijke rijkdom.

Maar als we écht verder willen in ons leven, als we willen groeien en voorspoed en vreugde willen ervaren, dan gebeurt dat enkel en alleen door een omkeer in ons bewustzijn. Die omkeer in bewustzijn komt wanneer wij vrij worden van onze illusies, onze starheid, onze angst, ons schuldgevoel, ons gebrek aan vertrouwen en het gevoel van alleen-zijn.

Ongeacht hoe rijk of minder rijk wij zijn, hoe jeugdig of al wat ouder, hoe buitengewoon getalenteerd of doorsnee middelmatig: als we die omkeer in bewustzijn maken kan onze eigen kracht puur en zuiver door ons stromen. Labels als ‘rijk’ of ‘succesvol’; het voortdurende vergelijken met de omgeving betekent dan niets meer: wij leven dan óns beste leven.

Ieder van ons kan dit bereiken, het is geen moeizaam langdurig proces en er zijn geen hulpstukken of technieken voor nodig. Wij hebben alleen onszelf nodig voor de omkeer.

Als wij ons bevrijden van alle beperkende gedachten, gewoonten en overtuigingen verandert ons leven op een manier die we niet voor mogelijk gehouden hadden. We zetten de deur open voor harmonie, voorspoed en vreugde in ons leven die we op geen énkele andere manier zo kunnen ervaren of bereiken.

Geluk en vervulling komen niet van buitenaf. Alle innerlijke wijsheid, kracht en creativiteit die wij nodig hebben om oprecht gelukkig te zijn hebben we al.

Als wij ons elke dag aansluiten op onze eigen kracht leidt het ons als vanzelf naar een een leven van werkelijk geluk en innerlijke rust.