,

Een paar veranderingen in 2015

Werk: vanaf 1 juli 2015 gaan nieuwe regels gelden voor tijdelijke contracten. Voortaan krijgt een werknemer na twee tijdelijke contracten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Nu is dat na drie tijdelijke contracten. Er komt een overgangsregeling…
, ,

 Vrij leven

Zorg voor inzicht. Je overtuiging over geld is vaak gekoppeld aan sterke emoties en (onbewuste) overtuigingen die je hebt over geld. Veel mensen weten niet dat zij in de problemen komen door hun (onbewuste) negatieve relatie met geld. Sta…
,

Blauw op de mat: wat doen we er mee?

Wat zijn de regels van belastingaangifte doen? Als je een aangiftebrief hebt ontvangen van de fiscus, dan is belastingaangifte verplicht. Zonder uitzondering. Doe je het niet en acht de Belastingdienst jou wel verplicht om aangifte te doen,…
, ,

Maak een budgetplan.

Voor financiële rust in je leven is het belangrijk dat je weet wat je inkomsten en uitgaven zijn. Een budgetplan (persoonlijke begroting) helpt je om je uitgaven en inkomsten overzichtelijk bij te houden. Hoe doe je dat? Om te beginnen:…
,

Ook in de schuldsanering een pgb

Zorgkantoren mogen niet zomaar het pgb intrekken van mensen in de schuldsanering. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle in een zaak die was aangespannen door een budgethouder die in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) zat. De…
,

Wsnp in de praktijk.

Om in aanmerking te komen voor een Wsnp-traject én om in het traject te mogen blijven moet je je aan veel regels en voorwaarden houden. Het is goed te weten wat dit voor jou in de praktijk betekent, voordat je beslissingen neemt. Op het…
,

Wat is de Wsnp?

Als iemand zijn of haar schulden niet meer kan betalen kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de WSNP: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Het woord zegt het al: het moet wel om een natuurlijk persoon gaan. Rechtspersonen zoals…