, , ,

Werk aan de winkel!

Goed omgaan met geld maakt gelukkig!

Deze constatering van het Nibud sluit volledig aan op ónze visie dat een goede relatie met geld één van de belangrijkste relaties in je leven is. Financiële balans is samen met emotionele balans de basis van je beste leven!

Werk daarom aan een gezonde goede relatie met geld, voor nu en voor de toekomst.

In deze blog gaat het over het hebben van schulden. Misschien speelt dat niet bij jou (en daar zijn we blij om!) maar er zijn allerlei redenen denkbaar waardoor geldproblemen kunnen ontstaan. Iedereen, ook jij, kan in een schulden-situatie terecht komen, door eigen toedoen of door een ander.

Deel dit bericht met iemand als je weet dat deze persoon in zo’n situatie zit. Misschien helpt het iemand verder. Gelukkig kan iedereen er óók weer bovenop komen en DAT is het goede nieuws dat wij vanaf ons platform Geld-enzo willen meegeven!

Wanneer is er sprake van een echte probleemsituatie?

Dit zijn de alarmsignalen:

 • je kunt langdurig niet aan je financiële verplichtingen voldoen;
 • er zijn meerdere betalingsachterstanden;
 • de betalingsachterstand van de vaste lasten zoals huur, energie of verzekeringen is meer dan 2 maanden;
 • er is geen eigen geld om de schuld(en) mee te kunnen voldoen;
 • je weet niet hoe je zonder hulp aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen of hoe je je leningen zou moeten afbetalen.

Aan welke schulden moet je hierbij denken?

 1. overbestedingschulden: er is voldoende inkomen, maar er wordt naar verhouding te veel uitgegeven.
 2. aanpassingsschulden: een verandering in je leven (bijvoorbeeld een scheiding of baanverlies) kan leiden tot een daling in inkomen, zodat je je vaste lasten en uitgaven niet meer kunt betalen.
 3. overlevingsschulden: er zijn te weinig inkomsten in verhouding tot de vaste lasten.
 4. achterstallige rekeningen om financiële redenen (achterstanden bij de belastingdienst komen het meest voor, gevolgd door ziektekostenverzekeringen, hypotheek of huur en elektriciteit, water of gas)
 5. krediet, lening of afbetalingsregeling,
 6. regelmatige roodstand en/of creditcardschulden.

Wat kun je doen als je nu schulden hebt en een oplossing zoekt?

Misschien zijn er zoveel schulden dat je nu geen oplossing ziet, en open je je post niet meer uit angst voor nóg een factuur of aanmaning. Schulden regelen is een pittige klus en het vraagt veel energie. Maar tóch kun je hier uit komen!

Je moet er in de eerste plaats klaar voor zijn om in actie te komen. Dat is de strategie van Geld-enzo: eerst emotionele balans, dan de actie! Dat is het juiste spoor; naar je béste leven.

Hoe zit dat bij jou, wat is jouw situatie? Sta er even bij stil:

 • Hoe is de situatie ontstaan? Het gaat niet om anderen de schuld geven, dit gaat om jou. Wanneer je de schuld aan anderen geeft, dan geef je ook de oplossing uit handen. Je legt de hele situatie dan buiten jouw macht en dat wil je voorkomen!
 • Wat is jouw aandeel? Hoe eerlijker je bent, des te meer sta je in je kracht en kun je je succesdoelen bereiken. Neem afscheid van oude gewoonten, oude smoesjes en verhalen die zouden moeten verklaren waarom je je geld (nog niet) op orde hebt, of voldoende op orde hebt. Denk aan hoe het nu zou zijn als je het wél op orde hebt.
 • Wat zal je anders doen om in de toekomst te voorkomen dat dezelfde situatie zich herhaalt? En vergeef jezelf, maak er geen drama van, je weet nu veel meer, je hebt andere inzichten, en je hebt nu een doel voor ogen. Gebruik het verleden om van te leren en vervolgens: streep eronder.

Klik hier voor de stappen die je kunt nemen als er schulden zijn.  Werk aan de winkel! Wat er ook nodig is om je relatie met geld te herstellen: je kúnt het.

Je hebt een doel: je beste leven!